0 % popílku

08.07.2014
0 % popílku

Myšlenka odlehčit beton tím, že se z něj vytvoří lehké porézní tvárnice, vznikla ve Švédsku v roce 1929.

Výsledek překvapil svými vynikajícími vlastnostmi – stále si zachovává pevnost betonu i jeho základní, naprosto přírodní složení, které tvoří pouze křemičitý písek, cement a voda.  Dnes, téměř po sto letech zkušeností, je možné považovat pórobeton již za tradiční, zároveň ale Ytong svůj systém stavebních komponentů inovuje v souladu se současným trendem oboru. Dalším podstatným plusem je nehořlavost, zdravotní nezávadnost a především tepelněizolační schopnosti bílého pórobetonu.